6831HTM

Õppekava eesmärk on anda teadmised ja oskused, mis võimaldaks toimetulekut erinevates situatsioonides nii igapäevaselt kui ka erialaselt. Õppekava on suunatud erineva keeleoskusega õppuritele ja selle põhisisuks on teoreetiliste oskuste andmine ja praktiliste vilumuste kujundamine kontrastiiv- e emakeelt ja vene keelt võrdleval meetodil.

Keelekasutaja edukus peitub iga osaoskuse korrektses kasutuses. Suhtlemise eesmärgiks on infovahetus ja selle saavutamiseks on olulised nii kuulamis-, mõistmis- kui ka rääkimis- ja kirjutamisoskus. Suhtlemisvalmiduse kujundamine tagab keelekasutaja sulandumise keelekeskonda ja on tema hea enesetunde garantiiks.

Kursuse registreerimine

[contact-form-7 id=”610″ title=”Registreerimine Vene keele kursus”]